Rozloučení s prázdninami

  

V sobotu dne 31.8.2019 proběhlo již tradiční Obrataňské dovádění na hřišti. Rádi bychom poděkovali Sportovnímu klubu a všem ostatním, kteří se na této akci organizačně podíleli. 

Kategorie: