Prořezávky pod vedením nízkého napětí

Upozornění pro občany. Firma Kilowatt Humpolec bude zhruba v období během příštího týdne (tedy od 27.1. - 2.2.2020) provádět pro společnost E.ON prořezávky dřevin a křovin na napěťové hladině NN v obci a místních částech.

VĚC: Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na ořez popř. odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení distribuční soustavy nízkého napětí.

Kategorie: