Bezděčín a Údolí

    Vesnička Bezděčín je položena ve více než malebné poloze nad Josafatským údolím. Nachází se asi 2,5 km na jihozápad od Obrataně. Ve středu obce stojí klasicistní kaplička z doby kolem roku 1800, hranolovitá s jehlancovitou střechou a lucernou. Za vsí směrem k Josafatu se nachází kaplička z 19. století, u lesa směrem do Obrataně zase sloupková výklenková boží muka.

    Romantické Josafatské údolí se táhne v délce asi 8 km podél potoka Bělá a propojuje naše tři místní části Sudkův Důl, Bezděčín a Údolí. Jeho nejzajímavější část leží v prostoru mezi Novými Dvory a Sudkovým Dolem (v délce asi 4 km). Lesnaté stráně zde poskytují bohatství lesních plodin a v bylinném patře se vyskytuje řada chráněných rostlin (zejména prvosenka jarní). Název získalo údolí v době husitské, kdy místa byla pojmenovávána biblickými názvy.  Zhruba uprostřed údolí se nad rybník vypínají pozůstatky zříceniny malé tvrze zvané Údolský hrádek ze 14. století, který byl zbořený v husitských válkách.

 

 

    V lesích mezi obcemi Bezděčín a Obrataň se nachází přírodní památka U Bezděčína. Chrání se zde prameništní olšina s olší lepkavou, smrkem ztepilým a břízou bělokorou. Mezi nejvýznamnější byliny patří hojně rostoucí bledule jarní (Leucojum vernum), prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii), řeřišnice hořká (Cardamine amara), čarovník prostřední (Circarea intermedia) a vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia). Nejvýznamnějšími zástupci živočišné říše jsou střízlík obecný (Troglodytes troglodytes), budníček menší (Phylloscopus collybita), sýkora parukářka (Parus cristatus), sýkora uhelníček (Periparus ater) a křivka obecná (Loxia curvirostra).

Rozsah výskytu bledule jarní v uvedeném území lze považovat za nejvýznamnější na Pelhřimovsku.

Kategorie: