Šimpach a Dvořiště

   Šimpach je malá vesnice, nacházející se asi 3,5 km severovýchodně od Obrataně. Prochází tudy železniční trať Tábor – Horní Cerekev.  V údolí východně od osady protéká Kejtovský potok, který je pravostranným přítokem řeky Trnavy. Na upravené návsi se nacházejí tři rybníky, ve středu obce stojí kaple sv. Anny. Obec má vlastní zdroj vody a vodovod. V obci je zaveden plyn. O kulturní a společenský život se stará Sbor dobrovolných hasičů, který pořádá masopustní průvod, slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Obratani nebo pouťovou zábavu v Šimpachu. V obci funguje malá obecní knihovna.

 

  Osada Dvořiště leží u stejnojmenného rybníka asi 2,5 km od Obrataně. Tvoří ji budovy funkčního lihovaru, prostory bývalého mlýna, kde se nachází unikátní Muzeum izolátorů a bleskojistek a dva rekreační objekty. Muzeum izolátorů a bleskojistek pana Františka Daňka se nachází na adrese Dvořiště čp. 14. 

 

 

 

Kategorie: