Dotované projekty

 

Projekt:

"Modernizace autobusových zastávek v Obratani"

byla realizována za přispění prostředků z DOTAČNÍCH PROGRAMŮ KRAJE VYSOČINA, FOND VYSOČINY, PROGRAM "Bezpečná silnici 2019"

V srpnu 2019 proběhla modernizace dvou autobusových zastávek v Obratani. Celkové náklady projektu byly 175 838 Kč. Projekt byl finančně podpořen z Fondu Vysočina, programu Bezpečná silnice 2019. Výše dotace činila 87 919 Kč.

Instalace autobusových zastávek výrazně přispěla ke zvýšení komfortu při cestování a přispěla ke zkvalitnění veřejného prostoru obce.

 

         

 

 

   Finanční náročnost:

 
Celkové výdaje: 175 838,- Kč
Schválené dotace: 87 919,-  Kč
Vlastní finanční zdroje: 87 919,- Kč
 
 
Aktivity projektu: instalace 2 kusů autobusových zastávek u silnice č. 19 v Obratani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt:

"Oprava hasičské zbrojnice v Obratani"

byla realizována za přispění prostředků z DOTAČNÍCH PROGRAMŮ KRAJE VYSOČINA, FOND VYSOČINY, PROGRAM "Obnova venkova Vysočiny 2019"

Termín realizace: červenec 2019

            Finanční náročnost:
 
Celkové výdaje: 309 933,- Kč
Schválené dotace: 127 000,- Kč
Vlastní finanční zdroje:182 933,-  Kč
 
 
 
 
Kategorie: