Dotované projekty

   

Projekt:

"Modernizace autobusových zastávek v Obratani"

byla realizována za přispění prostředků z DOTAČNÍCH PROGRAMŮ KRAJE VYSOČINA, FOND VYSOČINY, PROGRAM "Bezpečná silnici 2019"

Termín realizace: září 2019

            Finanční náročnost:
 
Celkové výdaje: Kč
Schválené dotace:  Kč
Vlastní finanční zdroje:  Kč
 
 
 

Projekt:

"Oprava hasičské zbrojnice v Obratani"

byla realizována za přispění prostředků z DOTAČNÍCH PROGRAMŮ KRAJE VYSOČINA, FOND VYSOČINY, PROGRAM "Obnova venkova Vysočiny 2019"

Termín realizace: červenec 2019

            Finanční náročnost:
 
Celkové výdaje: 309 933,- Kč
Schválené dotace: 127 000,- Kč
Vlastní finanční zdroje:182 933,-  Kč
 
 
 
 
Kategorie: