Důležité informace

 

Poplatky za domovní odpad

osoby trvale hlášené v obci 600 Kč/rok

chata, rekreační objekt 700 Kč/rok

více viz OZV č. 4/2019

Poplatek za svoz domovního odpadu se hradí do 31. března příslušného roku!

 

Poplatek za psa

první pes 80 Kč, každý další 120 Kč/rok

 

Vodné, stočné

Obrataň, Vintířov: cena vodného je 18 Kč (bez DPH) za m3, cena stočného je 18 Kč (bez DPH) za m3

Místní části: cena vodného je 36 Kč (bez DPH) za m3

 

Žádost o kácení dřevin

Stáhnout zde

 

Prodej palivového dřeva

 pro rok 2019 byla cena palivového dřeva stanovena na 500 Kč/m3 bez DPH, včetně dopravy

 

Velký kontejner u Hájku v Obratani

 kontejner pouze pro občany obce

tento kontejner slouží k ukládání objemného odpadu např. koberce, matrace, nábytek, nepatří sem odpad, který lze třídit, nebezpečný odpad, pneumatiky a elektrospotřebiče 

v případě nepřítomnosti kontejneru na místě, prosíme občany, aby vyčkali na opětovné přistavení a netvořili v okolí skládku

 

Sběrné místo u technické haly v Obratani

sběrné místo pouze pro občany obce

sběrné místo slouží k ukládání elektrospotřebičů, které díky své velikosti, nelze vložit do červeného kontejneru na elektroodpad u bytovky čp. 160, dále lze ukládat zářivky a žárovky (žárovky lze ukládat i v budově OÚ Obrataň)

 

Kategorie: