Strategie rozvoje obce

Obec Obrataň zpracovala strategický plán rozvoje obce Obrataň na období 2019-2029. Tento dokument je v elektronické podobě zveřejněn níže a v listinné podobě je k dispozici na OÚ Obrataň.

 

Strategický plán je potřebný dokument nejen pro zastupitelstvo obce, ale dále pro každého občana, který chce znát záměry samosprávy. Strategický plán je nutnou podmínkou pro zpracovávání žádostí na čerpání dotací z fondů Evropské unie. 
Dodržování priorit a realizace plánu rozvoje obce umožní lépe využívat finanční prostředky obce pro její rozvoj a zvyšování kvality života jejích občanů. 

Každá obec je jedinečná a to především lidmi, kteří ji utvářejí. Rozvoj obce je důležité realizovat pro ně, ale také především s nimi. Doufáme, že nám pomohou realizovat stanovené náročné cíle.

 

 

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE OBRATAŇ A JEJÍCH MÍSTNÍCH ČÁSTÍ 

Ztráty a nálezy

Z ustanovení § 1051 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákon občanský zákoník, vyplývá, že kdo najde ztracenou věc, je povinen vydat ji tomu, kdo ji ztratil nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného.

Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byl nalezen, zpravidla do tří dnů; byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení, který se zachová podle jiných právních předpisů, a není-li jich, postupuje, jako by byl nálezcem.

Obec rozhodne, jak bude nalezená věc uschována.

Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, nakládat s věcí jako poctivý držitel.
Nepřihlásí-li se nikdo o věc ani do tří let od vyhlášení nálezu, nabude nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému.

 Ztráty a nálezy nahlaste/přineste na Obecní úřad Obrataň, Obrataň 204, 394 12 Obrataň, tel. 565 441 190, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  NÁLEZY: 09/2019, SPZ byla nalezena u dětského hřiště v Obratani.
 

Dotované projekty

 

Projekt:

"Modernizace autobusových zastávek v Obratani"

byla realizována za přispění prostředků z DOTAČNÍCH PROGRAMŮ KRAJE VYSOČINA, FOND VYSOČINY, PROGRAM "Bezpečná silnici 2019"

V srpnu 2019 proběhla modernizace dvou autobusových zastávek v Obratani. Celkové náklady projektu byly 175 838 Kč. Projekt byl finančně podpořen z Fondu Vysočina, programu Bezpečná silnice 2019. Výše dotace činila 87 919 Kč.

Instalace autobusových zastávek výrazně přispěla ke zvýšení komfortu při cestování a přispěla ke zkvalitnění veřejného prostoru obce.

 

         

 

 

   Finanční náročnost:

 
Celkové výdaje: 175 838,- Kč
Schválené dotace: 87 919,-  Kč
Vlastní finanční zdroje: 87 919,- Kč
 
 
Aktivity projektu: instalace 2 kusů autobusových zastávek u silnice č. 19 v Obratani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt:

"Oprava hasičské zbrojnice v Obratani"

byla realizována za přispění prostředků z DOTAČNÍCH PROGRAMŮ KRAJE VYSOČINA, FOND VYSOČINY, PROGRAM "Obnova venkova Vysočiny 2019"

Termín realizace: červenec 2019

            Finanční náročnost:
 
Celkové výdaje: 309 933,- Kč
Schválené dotace: 127 000,- Kč
Vlastní finanční zdroje:182 933,-  Kč