Obecní Knihovna

Obecní knihovna v Obratani se nachází v suterénu školní jídelny čp. 193

Odpovědný pracovník: paní Radka Cimbůrková 

 

Provozní doba knihovny

 Čtvrtek 14:00 -17:00 hod.

 

Obecní knihovna je zapojena do výměnného programu knihoven.

 

OBECNÍ KRONIKA

Obecní kroniku v současné době vede paní Mgr. Jana Kepková.

 

 

 

Obecní knihovna v Šimpachu se nachází v budově hasičské zbrojnice.

Odpovědný pracovník: paní Mgr. Marie Brothánková

 

Provozní doba knihovny

 Pátek 15:00 -17:00 hod.

Kategorie: