Povinné informace dle zákona

Povinně zveřejňované informace se zveřejňují dle 
- vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu, 
- § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
- a dalších zákonů.

1. Oficiální název

Obec Obrataň - Obecní úřad Obrataň

2. Důvod založení
ZÁKON 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),§ 1Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek,který je
vymezen hranicí území obce.§ 2(1) Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

 

Číst dále: Informace dle zákona

 

Přehled poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2018

Žádost 1

Informace 1

Žádost 1

Informace 1

Žádost 1

Informace 1

Žádost 1

Informace 1

Žádost 2

Informace 2

Žádost 2

Informace 2

Žádost 2

Informace 2

 

Žádost 3

Informace 3

Žádost 3

Informace 3

Žádost 3

Informace 3

Informace 3a

 

Žádost 4

Informace 4

Informace 4a

Žádost 4

Informace 4

Žádost 4

Informace 4

 

Žádost 5

Informace 5

 

 

   

Žádost 6

Informace 6

Informace 6a

 

 

   
Kategorie: