Místní vyhlášky a opatření

Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě - Obrataň č.p. 204 v úředních hodinách.

 

OZV_3_2019   Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

 

OZV_3_2011    Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

OZV_4_2019 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

OZV_1_2019 Obecně závazná vyhláška, kterou se ruší některé obecně závazné vyhlášky obce

 

OZV_2_2019 Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Obrataň

 

Veřejná vyhláška o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace obce Obrataň

 

Řád veřejného pohřebiště

 

Jednací řád

Kategorie: