Místní vyhlášky a opatření

Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě - Obrataň č.p. 204 v úředních hodinách.

 

OZV_1_2011    Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

 

OZV_2_2011   Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

 

OZV_3_2011    Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

OZV_7_2011    Obecně závazná vyhláška kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Obrataň - k.ú. Sudkův Důl

 

OZV_1_2015    Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Obrataň

 

OZV_1_2016    Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Řád veřejného pohřebiště

 

Jednací řád

Kategorie: